Uživatel

Vaše ideální kamna
Vytápěný prostor: m3
Výkon: kW
Vývod kouřovodu:
vrchní zadní
Výměník:
Ano Ne
Externí přívod vzduchu:
Ano
Pouze novinky:
Ano
Pouze "do vyprodání zásob":
Ano
Ceník

Zaslání ceníku si vyžádejte zde
a nebo si jej prohlédněte v katalogu

Seznam doporučených prodejců

Pro snadné vyhledání nejbližší prodejny nebo vhodného internetového obchodu klikněte zde

PRAVIDLA SOUTĚŽE K 20. LETÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMY

1. Pořadatel soutěže

Pořadatel soutěže HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., se sídlem SNP 474, 408 01 Rumburk, IČ: 62740989, zapsaná v KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8730 (dále jen „pořadatel“), pořádá v období od 1. května 2015 do 31.3.2016 „Soutěž k 20. letému výročí založení firmy“ (dále jen „soutěž“). Soutěž se řídí těmito pravidly.

2. Soutěžící

Soutěž je určena pro každého, kdo si v době konání zakoupí krbová kamna, krbová kamna s výměníkem, kachlová kamna, kachlová kamna s výměníkem, krbovou vložku, krbovovou vložku s výměníkem, peletová kamna či krbovou stavebnici (dále jen „zboží”) značky HAAS+SOHN a to buď přímo od společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., nebo od jejího obchodního partnera (seznam obchodních partnerů naleznete na http://www.haassohnrukov.cz/cz/kontakty/kontaktni-informace.html). Podmínkou je vyplnění formuláře zveřejněného na webových stránkách www.haassohn-rukov.cz, povinných kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefon, email, adresa, výrobní číslo kamen, objednací číslo kamen, název kamen, prodejce, u kterého zboží zakoupil) a doložení dokladů o nákupcu (potvrzený záruční list, doklad o koupi zboží). V losování o hlavní ceny zůstává automaticky i každý výherce měsíční soutěže.

3. Určení výherců

Podmínkou pro získání výhry je nákup zboží v době konání soutěže, umístění na výherním místě a vyplnění všech požadovaných údajů. Výherními místy se rozumí pořadí dle losování, kdy vyhrává 1. – 5. soutěžící v pořadí o hlavní roční cenu, nebo 1. soutěžící v případě měsíčních cen. Organizátor soutěže může dle svého uvážení určit ještě další výherní místa. První cenu v hlavní (roční) soutěži vyhrává soutěžící se zakoupeným zbožím , správně a úplně vyplněnými údaji, který bude vylosován jako první. Druhou cenu v hlavní (roční) soutěži vyhrává soutěžící se zakoupeným zbožím , správně a úplně vyplněnými údaji, který bude vylosován jako druhý. Třetí cenu v hlavní (roční) soutěži vyhrává soutěžící se zakoupeným zbožím , správně a úplně vyplněnými údaji, který bude vylosován jako třetí. Čtvrtou cenu v hlavní (roční) soutěži vyhrává soutěžící se zakoupeným zbožím , správně a úplně vyplněnými údaji, který bude vylosován jako čtvrtý. Pátou cenu v hlavní (roční) soutěži vyhrává soutěžící se zakoupeným zbožím , správně a úplně vyplněnými údaji, který bude vylosován jako pátý. První cenu v měsíční soutěži vyhrává soutěžící se zakoupeným zbožím, správně a úplně vyplněnými údaji, který bude vylosován jako první.

4. Výhry v soutěži

Soutěž má celkem 16 výher. 5 hlavních cen bude vylosováno nejpozději do 10ti dnů po skončení doby trvání soutěže, 11 cen bude vylosováno vždy nejpozději do 10ti dnů následujících po posledním dni kalendářního měsíce v době trvání akce. Jednotlivé ceny jsou zveřejněny u obecných informací k soutěži na internetových stránkách www.haassohnrukov.cz Hlavní cenou jsou kamna zdarma. Výherci bude pořadatelem uhrazena skutečná nákupní cena zboží na základě doloženého prodejního dokladu. Výherce druhé, čtvrté a páté hlavní ceny obdrží od pořadatele voucher na získání této ceny. Výherce třetí hlavní ceny bude pořadatelem uhrazena část (25%) skutečné nákupní ceny zboží na základě doloženého prodejního dokladu.

5. Předání výher

Výherci budou telefonicky nebo emailem informováni pořadatelem soutěže o výhře a cena (případně voucher) jim bude osobně předána nebo zaslána poštou pořadatelem

6. Prohlášení soutěžící

Účastí v soutěži poskytuje soutěžící pořadateli souhlas s uveřejněním údajů uvedených v bodu 2 těchto pravidel v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., jako pořadateli se sídlem SNP 474, 408 01 Rumburk, IČ: 62740989, pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7. Závěrečná ustanovení

Výhra v soutěži nebude předána v případě, kdy Pořadatel zjistí porušení pravidel soutěže soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněném případě soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemá nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry neexistuje právní nárok.

8. Dostupnost pravidel soutěže

Veškeré informace o soutěži, včetně těchto pravidel, jsou zveřejněné na internetových stránkách www.haassohn-rukov.cz

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. května 2015.

 

Ke stažení

 

Vytisknout Poslat stránku e-mailem